top of page

Komend weekend: Egelweekend!

Op 12 en 13 september is het jaarlijkse Egelweekend. Tijdens dit weekend roepen de Zoogdiervereniging, Egelwerkgroep en Jaarrond Tuintelling iedereen op om egelwaarnemingen door te geven, bijvoorbeeld uit eigen achtertuin of buurt. Deze waarnemingen dragen bij aan onderzoek naar de egel in Nederland.

 

Tijdens het Jaar van de Egel in 2009 werd de eerste landelijke egeltelling georganiseerd. Dit weekend was een groot succes: er kwamen meer dan 20.000 meldingen van egels binnen. De jaren erna is het Egelweekend een jaarlijks terugkerend evenement geworden. De Zoogdiervereniging en Egelwerkgroep Nederland willen met het Egelweekend zoveel mogelijk gegevens van egels verzamelen. Door deze waarnemingen (en die van eerdere jaren) ontstaat er een goed beeld van de verspreiding van egels in Nederland. Waar komen ze voor en waar worden ze niet gemeld? Met de groei van steden en dorpen zijn tuinen steeds belangrijker geworden voor egels en levert een tuintelling waardevolle informatie op.

Egels melden De egel(s) in jouw tuin kan je doorgeven via de Jaarrond Tuintelling. Egels op andere locaties kunnen worden gemeld via waarneming.nl of telmee.nl. Kijk voor meer informatie op de website van het Egelweekend: www.egelwerkgroep.com/egelweekend. Levend en dood Tijdens het Egelweekend gaat het om alle egels die in 2020 zijn gezien. Dat mag dus ook van eerder dit jaar zijn, mits je deze waarnemingen niet al eerder hebt doorgegeven. Zowel egels in als buiten de tuin tellen mee. Het kan daarbij gaan om ontmoetingen met levende egels, maar ook dode exemplaren kunnen worden gemeld.

Egelpopulatie matig afgenomen

Uit tellingen die de Zoogdiervereniging samen met Sovon organiseert, blijkt dat de egelpopulatie over de periode 1994-2019 matig is afgenomen. De egelpopulatie laat doorgaans een afwisseling van goede en slechte jaren zien. Maar over de gehele periode genomen is er een afnemende trend waar te nemen.

Zo is de populatie na een piek in 1995 afgenomen, om vanaf 2003 weer te herstellen. Vanaf 2008 volgde weer een afname, met een dieptepunt in 2014. Waarschijnlijk speelt daarbij de lange winter van 2012/2013 een rol. In 2016 was er sprake van herstel van de populatie. In 2017 en 2018 is de populatie echter weer afgenomen en benaderden we het dieptepunt uit 2014. De extreme droogte in de zomers van 2018 en 2019 kan in veel (droogtegevoelige) gebieden problematisch zijn geweest voor een succesvolle voortplanting. We zijn daarom benieuwd wat de trend over de periode 1994-2020 gaat opleveren.

Index aantalsontwikkeling van de egel in Nederland in de periode 1994-2017 (Bron: Zoogdiervereniging en CBS)

Bron: Zoogdiervereniging en Egelwerkgroep

Comments


hedgehog-child-1759006_1920.jpg
bottom of page