top of page
EWN logo transparant.png
egELWEEKEND
25 & 26 SEPTEMBER 2021
zoogdierlogo-new_transparant (2).png
hedgehog-627618_1920.jpg

Egelweekend 2021

Op 25 en 26 september 2021 vindt het jaarlijkse Egelweekend plaats. Tijdens dit weekend roepen de Zoogdiervereniging en Egelwerkgroep Nederland iedereen op om egelwaarnemingen door te geven, bijvoorbeeld uit eigen achtertuin of buurt. Deze waarnemingen dragen bij aan onderzoek naar de egel in Nederland.


De Zoogdiervereniging en Egelwerkgroep Nederland willen met het Egelweekend zoveel mogelijk gegevens van egels verzamelen. Door deze waarnemingen (en die van eerdere jaren) ontstaat er een goed beeld van de verspreiding van 

egels in Nederland. Tuinen zijn voor egels steeds belangrijker geworden met de groei van steden en dorpen. Waar komen ze voor en waar worden ze niet gemeld?
 

Egelpopulatie afgenomen
Uit tellingen vanuit het Netwerk Ecologische Monitoring blijkt dat de egelpopulatie sinds 1994 met 67% is afgenomen. Sommige jaren neemt de egelpopulatie iets toe, maar over het geheel is een afname te zien. Verstedelijking, het verdwijnen van natuurlijk leefgebied en de druk van roofdieren in natuurgebieden spelen daar een rol in en ook droge zomers kunnen in sommige jaren hebben gezorgd voor een minder

Egeltrend 1994-2020.png

Index aantalsontwikkeling van de egel in Nederland in de periode 1994-2019 (Bron: Zoogdiervereniging en CBS)

succesvolle voortplanting. Om te kunnen zien hoe het nu met de egelpopulatie gaat, is het van belang om alle egelwaarnemingen door te geven.

OERRR
OERRR, het jeugdprogramma van Natuurmonumenten, gaat dit jaar de barricades op voor de egel. Met het egelstrijdpakket kunnen kinderen bijvoorbeeld een egelsnelweg maken in hun buurt. Boswachter Ruben Vermeer: “Het leefgebied van de egel bestaat vaak uit meerdere tuinen of aangrenzende parkjes. Om aan voedsel te komen moet de egel aan de wandel. In ons dichtbevolkte landje moet je dan al snel een drukke straat oversteken met verkeer. Hier gaat het vaak mis; veel egels overleven dit niet omdat zij zich oprollen bij gevaar in plaats van vluchten. Daarom is het niet alleen belangrijk dat we onze tuinen egelvriendelijk inrichten, maar ook dat we ze goed met elkaar verbinden. Samen kunnen we ervoor zorgen dat egels niet voorgoed uit onze tuinen verdwijnen!” Het egelstrijdpakket is gratis aan te vragen op www.oerrr.nl/egel.

Heb je een egel gezien...

social-img.png

in de tuin?

buiten de tuin?

Het Egelweekend wordt mogelijk gemaakt door:

EWN logo transparant.png
zoogdierlogo-new_transparant (2).png
logo JRTT.jpg
0dcbf741c63b5fc3fa3d5eeaa91e1364.jpg
bottom of page