EWN logo transparant.png
egELWEEKEND
12 & 13 SEPTEMBER 2020
zoogdierlogo-new_transparant (2).png

Egelweekend 2020

Op 12 en 13 september vindt het jaarlijkse Egelweekend plaats. Tijdens dit weekend roepen de Zoogdiervereniging en Egelwerkgroep Nederland iedereen op om egelwaarnemingen door te geven, bijvoorbeeld uit eigen achtertuin of buurt. Deze waarnemingen dragen bij aan onderzoek naar de egel in Nederland.


De Zoogdiervereniging en Egelwerkgroep Nederland willen met het Egelweekend zoveel mogelijk gegevens van egels verzamelen. Door deze waarnemingen (en die van eerdere jaren) ontstaat er een goed beeld van de verspreiding van 

egels in Nederland. Tuinen zijn voor egels steeds belangrijker geworden met de groei van steden en dorpen. Waar komen ze voor en waar worden ze niet gemeld?
 

Egelpopulatie matig afgenomen
Uit tellingen die de Zoogdiervereniging samen met Sovon organiseert, blijkt dat de egelpopulatie over de periode 1994-2019 matig is afgenomen. De egelpopulatie laat doorgaans een afwisseling van goede en slechte jaren zien. Maar over de gehele periode genomen is er een afnemende trend waar te nemen.
 

Index aantalsontwikkeling egel 1994-2019

Index aantalsontwikkeling van de egel in Nederland in de periode 1994-2019 (Bron: Zoogdiervereniging en CBS)

2461
egels geteld!
1089
egels in de tuin geteld
1372
egels buiten de tuin geteld
 

Het Egelweekend wordt mogelijk gemaakt door:

EWN logo transparant.png
zoogdierlogo-new_transparant (2).png
logo JRTT.jpg