NIEUWS

vroege-vogels-in-30-minuten.300.cbae39e3
image00003.jpeg

Wat spookt de stadse egel allemaal uit?

Het egel zenderproject:

In Steenwijk en Zoetermeer lopen egels rond met een zender op de rug. Hier volgen Egelwerkgroep Nederland en Silvavir ecologisch advies namelijk een aantal egels in hun dagelijkse doen en laten. Er is weinig bekend over hoe egels zich redden in steden en hoe wij daar een steentje aan kunnen bijdragen. Het is voor het eerst dat egels in Nederland op deze manier worden onderzocht. En dat is niet voor niets, want het is slecht gesteld met de egel.

In het buitenland is er op deze manier veel nuttige informatie over de egels verkregen. In Nederland is dit echter nooit eerder uitgevoerd, dit is dus een primeur!

 

Door middel van dit onderzoek hopen we meer te weten te komen over de egel in Nederland. Welke routes en afstanden leggen egels af? Wat is hun habitatvoorkeur? Hebben ze vaste plekken en hoe zien de nesten eruit? Met dit onderzoek hopen we antwoord te kunnen geven op al deze vragen, om vervolgens nog beter een steentje bij te dragen aan de bescherming van de egel in ons land.

zoogdierlogo-new_transparant (1).png
Logo_Groen_Landscape.png
Logo gemeente Zoetermeer color klein for
logo egelopvang Zoetermeer.png
EWN logo transparant.png

Gezenderde egels in het Engelse Brighton (credit: Jessica Schaus, Nottingham Trent University)

Waarom een zenderonderzoek?


Een zenderonderzoek is een uitermate geschikte methode om onderzoek te doen naar het habitatgebruik van egels. Door egels te voorzien van een GPS zender kunnen, door middel van GPS data en GIS analyse, de nachtelijke zwerftochten van de egels worden onderzocht en in kaart worden gebracht. Beschermingsmaatregelen kunnen op basis van deze informatie efficiënter worden toegepast.
Wat wordt er onderzocht?


Er wordt onderzocht hoe de egel leeft en beweegt in een stadse omgeving. Daarbij wordt gekeken welke afstanden een egel aflegt, welke groene verbindingen de egels gebruiken en hoe de verblijfplaatsen eruit zien. De eigenschappen van het leefgebied (microhabitat, grootte, ligging, dichtheid en functie van verblijfplaatsen) worden in kaart gebracht. Ook wordt onderzocht of er een verschil te zien is in gedrag en verplaatsingen tussen de verschillende wijken.
Hoeveel egels worden gezenderd en waar komen de egels vandaan?


In Steenwijk worden 6 gezonde, volwassen egels uit het wild voorzien van een zender.
Er worden 6 gezonde, volwassen egels uit de egelopvang van Zoetermeer voorzien van een zender en in de urbane omgeving van de stad losgelaten. De zender die de egels dragen bestaat uit een GPS zender en een VHF zender in één. De zenders worden aan de stekels op de rug van de egel bevestigd en hebben een lange, buigzame antenne.
Ondervinden de egels hinder van de zender?


De egels ondervinden geen hinder van de zender. De zender weegt maximaal 5% van het lichaamsgewicht van de egel. Met speciale lijm wordt de zender aan de stekels op de rug van de egel bevestigd. De zender en lijm is na het onderzoek gemakkelijk te verwijderen. Het is een door de Wet op de Dierproeven goedgekeurde methode. De methode wordt tevens al enkele jaren succesvol gebruikt in het buitenland.
Hoe lang worden de egels gevolgd?


In de maanden juni t/m augustus 2020 worden deze egels gevolgd.
Hoe gaat het opsporen van de egels in zijn werk?


De VHF zender zendt continu een signaal uit (een piep op een bepaalde frequentie met een bepaalde interval). De egelonderzoekers gaan ’s avonds en ’s nachts op pad met een mobiele VHF ontvanger en handantenne om de egels te lokaliseren. Wanneer de onderzoekers binnen het bereik van de zender komen, kan deze worden uitgelezen. De egel hoeft hiervoor niet te worden gevangen.
Hoe wordt de gezondheid van de egels beoordeeld?


De egels worden periodiek terug gevangen voor een gezondheidscontrole. De egels worden visueel geïnspecteerd en gewogen. Mocht blijken dat een egel conditioneel achteruit gaat, dan wordt de zender verwijderd.
Wat gebeurt er met de egels als het onderzoek is afgelopen?


Als het onderzoek is afgelopen worden de zenders afgedaan en de egels (mits gezond) weer vrijgelaten.