top of page

Primeur in Nederland: egel zenderproject!

Wat spookt de stadse egel allemaal uit?

Binnenkort zullen er in Steenwijk en Zoetermeer egels met een zender op de rug rondlopen. Samen met Silvavir ecologisch advies volgen wij een aantal egels in hun dagelijkse doen en laten. Het zal voor het eerst zijn dat egels in Nederland op deze manier worden onderzocht. En dat is niet voor niets, want het is slecht gesteld met de egel.

 

De egelpopulatie in Nederland kent een dalende trend. De hoofdoorzaak hiervoor is nog onbekend. Eerder onderzoek leerde ons al dat egels het platteland verruilen voor de stad. Maar er is nog maar weinig bekend over hoe egels zich redden in steden en hoe wij daar een steentje aan kunnen bijdragen. Daarom start Egelwerkgroep Nederland samen met Silvavir ecologisch advies een zenderonderzoek om uit te vinden wat de stadse egel eigenlijk allemaal uitspookt. In het buitenland is er op deze manier veel nuttige informatie over de egels verkregen. In Nederland is dit echter nooit eerder uitgevoerd, dit is dus een primeur!

Egel in de stad (foto: Silvavir ecologisch advies)

Door middel van dit onderzoek hopen we meer te weten te komen over de egel in Nederland. Welke routes en afstanden leggen egels af? Wat is hun habitatvoorkeur? Hebben ze vaste plekken en hoe zien de nesten eruit? Zijn er verschillen tussen het gedrag van mannetjes en vrouwtjes? De Egelwerkgroep werkt tevens samen met het Duitse Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, onder andere om de invloed van licht op egels te onderzoeken. Al deze informatie kan gebruikt worden om passende beschermingsmaatregelen voor egels te vinden.

Het onderzoek zal plaatsvinden in Steenwijk door Egelwerkgroep Nederland, in Zoetermeer onder leiding van Silvavir ecologisch advies. In Steenwijk gaan de egelonderzoekers in het holst van de nacht op zoek naar zes gezonde, volwassen egels in het wild. In Zoetermeer worden zes gezonde volwassen egels uit Egelopvang Zoetermeer gezenderd en losgelaten. De steden zijn erg geschikt als onderzoekslocatie, onder andere door de groene dooradering in de stad. Beide gemeenten willen de biodiversiteit versterken, waar de egel natuurlijk een belangrijk onderdeel van is.

Egel met zender en Egelwerkgroep coördinator Merel Klaarmond (foto: Egelwerkgroep Nederland)

In de maanden juni, juli en augustus lopen de egels rond met een klein zendertje op de rug, een soort mini rugzakje. Dit zendertje belemmerd de egels niet in hun dagelijkse bezigheden. De zender mag niet te zwaar zijn, de egel moet minimaal 600 gram wegen en natuurlijk in een goede conditie zijn. Iedere vijf minuten wordt de locatie van de egel geregistreerd. Zo kunnen wij de nachtelijke zwerftochten van de egels in kaart brengen. Natuurlijk worden de egels met zenders goed in de gaten gehouden. Door middel van een antenne kunnen de dieren periodiek teruggevonden en gecontroleerd worden. Tijdens deze momenten wordt er bekeken hoe het met de egel gaat. De egel wordt gewogen en als hij/zij conditioneel achteruit gaat dan wordt de zender natuurlijk verwijderd. Tegelijkertijd wordt dit moment ook gebruikt om de data uit te lezen.

VIDEO: In het buitenland is zenderonderzoek naar egels al vaker uitgevoerd. Zoals in het Engelse Brighton, door Jessica Schaus van Nottingham Trent University

Wie de Egelwerkgroep al langer volgt weet dat het zenderproject al langer een grote wens van ons is. Coördinator Merel Klaarmond: 'Dit onderzoek gaat ons zo veel nieuwe dingen leren waarmee we de egel beter kunnen begrijpen én beschermen. De informatie is niet alleen nuttig voor ons als egelonderzoekers, maar ook voor egelopvangcentra, gemeenten en provincies en natuurlijk het brede publiek.' In het najaar hopen we de eerste resultaten te kunnen presenteren.
Comments


hedgehog-child-1759006_1920.jpg
bottom of page