top of page

Record aantal egels tijdens Egelweekend 2019

Vorig weekend vond de tiende editie van het Egelweekend plaats tijdens het Jaar van de Egel. Tijdens dit weekend riepen de Zoogdiervereniging en Egelwerkgroep iedereen op om egelwaarnemingen door te geven, bijvoorbeeld uit eigen achtertuin of buurt. Deze waarnemingen dragen bij aan onderzoek naar de egel in Nederland. In totaal werden 2088 egels geteld. Een nieuw record voor het Egelweekend!

 

Egels in de tuin konden doorgeven worden via Jaarrond Tuintelling. Er werden 1385 egels in de tuin gemeld, met Friesland op de eerste plaats. Zuid-Holland en Noord-Brabant staan respectievelijk op de tweede en derde plaats. Ook werden er 112 zogenaamde nulwaarnemingen doorgegeven. Dit geeft aan dat iemand geen egels in zijn/haar tuin heeft waargenomen. Ook deze nulwaarnemingen leveren belangrijke informatie op.


Via waarneming.nl of telmee.nl konden egels buiten de tuin worden doorgeven. Daar werden 703 egels geteld, waaronder ongeveer 100 doodgereden egels. Deze verkeersslachtoffers spelen een belangrijke rol in egelonderzoek. Niet alleen kan de aanwezigheid van de soort worden vastgesteld, ook kunnen de knelpunten voor egels in kaart worden gebracht. Zo kunnen daar maatregelen worden getroffen. Dode egels die niet langs de kant van de weg liggen kunnen tevens extra informatie opleveren: het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) roept het publiek op om verse dode egels (maximaal 24 uur dood) die niet langs de kant van de weg liggen, veilig te stellen (niet invriezen, wel koelen als dat kan) en zo snel mogelijk aan te melden via de website van het DWHC, zodat de dieren eventueel voor onderzoek kunnen worden opgehaald.


Met de resultaten van het Egelweekend hopen de Zoogdiervereniging en de Egelwerkgroep meer inzicht te krijgen in de stand en verspreiding van de egelpopulatie. Uit eerdere tellingen vanuit het Netwerk Ecologische Monitoring bleek dat de egelpopulatie over de periode 1994-2018 matig is afgenomen. Hoe het dit jaar met de egel gaat blijft nog even de vraag. Een record aantal egeltellingen hoeft nog geen groei in de egelpopulatie te betekenen. De Egelwerkgroep hoopt hier aan het einde van het jaar meer over te kunnen vertellen.


Wil je het hele jaar door de egels in jouw tuin doorgeven? Dat kan! Meld jouw tuin aan bij de Jaarrond Tuintelling. Egels op andere locaties kunnen worden doorgegeven via Telmee.nl en Waarneming.nl. Geen account? Dan kun je je waarneming ook doorgeven via dit meldpunt.

コメント


hedgehog-child-1759006_1920.jpg
bottom of page