top of page

De herziene Rode lijst: hoe staat de egel ervoor?

Bijgewerkt op: 3 nov. 2020

Vandaag is de herziene Rode lijst van de Nederlandse zoogdieren gepubliceerd. De soorten op deze Rode lijst worden in hun voortbestaan bedreigd. Naast positief nieuws is er helaas ook alarmerend nieuws te melden: algemene soorten raken bedreigd. Zo gaat het met algemene soorten als de egel niet goed. De egel is in verspreiding met 50 procent achteruit gegaan in de laatste tien jaar. Daarmee krijgt de egel de status ‘Thans niet bedreigd’ op de Rode Lijst 2020 volgens Nederlandse criteria en de status ‘Endangered' (bedreigd) volgens de internationaal geldende IUCN-criteria.

 

Voor het opstellen van de Rode Lijst worden alle soorten beschouwd die zich regelmatig in het wild voortplanten. De Zoogdiervereniging stelt hiervoor een basisrapport op. De Egelwerkgroep heeft hierbij advies gegeven over de status van de egel. De status van een soort wordt bepaald aan de hand van de zeldzaamheid en de trend. Hiervoor gelden harde criteria die zijn vastgesteld door het Ministerie van LNV.


Status van de egel

De egel krijgt de status ‘Thans niet bedreigd’ op de Rode lijst. Naast de Rode Lijst volgens de Nederlandse criteria is ook een lijst gemaakt volgens de internationaal geldende IUCN-criteria. Daarbij krijgt de egel de status ‘Endangered’ (bedreigd). Tien jaar geleden kreeg de egel nog de status ‘Least concern’ (niet-bedreigd). De Egelwerkgroep betreurt de achteruitgang en de status van de egel, maar is blij dat de nieuwe Rode lijst de zorgen om de egel erkent. Wij hopen dat dit de nodige aandacht op de achteruitgang van de egel vestigt, waardoor we met effectieve beschermingsmaatregelen kunnen komen om de egel beter te kunnen beschermen.


Meer over de rode lijst en de soorten op de lijst is hier te lezen.

Hozzászólások


hedgehog-child-1759006_1920.jpg
bottom of page