top of page

EGELWEEKEND 2019

Op 14 en 15 september vindt het jaarlijkse Egelweekend plaats. Tijdens dit weekend roept de Zoogdiervereniging en Egelwerkgroep Nederland iedereen op om egelwaarnemingen door te geven, bijvoorbeeld uit eigen achtertuin of buurt. Deze waarnemingen dragen bij aan onderzoek naar de egel in Nederland. Dit jaar is het extra speciaal omdat 2019 het Jaar van de Egel is én het de tiende editie van het Egelweekend is.

Foto door Bastiaan Willemsen

De eerste landelijke egeltelling was tijdens het Jaar van de Egel in 2009. Dit weekend was een groot succes, er kwamen meer dan 20.000 meldingen van egels binnen. De jaren erop is het Egelweekend een jaarlijks terugkerend evenement geworden.

De Zoogdiervereniging en Egelwerkgroep Nederland willen met het Egelweekend zoveel mogelijk gegevens van egels verzamelen. Door deze waarnemingen (en die van eerdere jaren) ontstaat er een goed beeld van de verspreiding van egels in Nederland. Tuinen zijn voor egels steeds belangrijker geworden met de groei van steden en dorpen. Waar komen ze voor en waar worden ze niet gemeld?

Dit jaar organiseert de Egelwerkgroep in het kader van het Jaar van de Egel veel activiteiten. Alle activiteiten zijn te vinden op de website van het Egelweekend. Ook kun je een Jaar van de Egel T-shirt winnen, door mee te doen aan de Egeltelling met een foto van de egel in jouw tuin.

Levend en dood

Tijdens het Egelweekend gaat het om alle egels die in 2019 zijn gezien. Dat mag dus ook van eerder dit jaar zijn. Zowel egels in de tuin als buiten de tuin tellen mee. Het kan daarbij gaan om ontmoetingen met levende egels, maar ook dode exemplaren kunnen worden gemeld.

Egelpopulatie matig afgenomen

Uit tellingen die de Zoogdiervereniging samen met Sovon organiseert, blijkt dat de egelpopulatie over de periode 1994-2018 matig is afgenomen.

De egelpopulatie laat doorgaans een afwisseling van goede en slechte jaren zien. Maar over de gehele periode genomen is er een afnemende trend waar te nemen. Zo is de populatie na een piek in 1995 afgenomen om vanaf 2003 weer te herstellen. Vanaf 2008 volgde weer een afname, met een dieptepunt in 2014. Waarschijnlijk speelt daarbij de lange winter van 2012/2013 een rol.

In 2016 was er sprake van herstel van de populatie. In 2017 en 2018 is de populatie echter weer afgenomen en we benaderen het dieptepunt in 2014. De eerste aanwijzingen voor 2018 waren gunstig, van verschillende kanten kwamen in het voorjaar meldingen dat men weer meer egels zag. Maar de lange droge periode in de zomer gooide roet in het eten. Zo kwamen er meldingen van dode jongen, omdat de vrouwtjes door gebrek aan voedsel door de droogte niet voldoende melk kunnen produceren. Maar ook volwassen egels hadden het moeilijk.

Egels melden

Het melden van egels gaat gemakkelijk. De egel(s) in uw tuin kunt u doorgeven via de Jaarrond Tuintelling. Egels op andere locaties kunnen worden doorgegeven via dit meldpunt.

Comments


hedgehog-child-1759006_1920.jpg
bottom of page