top of page

Egels tellen in 2019: de resultaten

Afgelopen jaar zette de Zoogdiervereniging de egel in de schijnwerpers tijdens het Jaar van de Egel 2019! Een mooie gelegenheid om extra informatie te kunnen verzamelen over hoe het met dit stekelige zoogdiertje gaat. Het verzamelen van egelwaarnemingen is daar een heel goede methode voor. Daarom riepen wij samen met de Zoogdiervereniging iedereen op om egelwaarnemingen door te geven. En daar werd massaal gehoor aan gegeven: ruim 16.500 egels werden gemeld!

 

Van levend tot dood, en van voetsporen tot uitwerpselen: alle egelwaarnemingen droegen afgelopen jaar een steentje bij aan onderzoek naar de egel in Nederland. Ruim 16.500 egelwaarnemingen werden doorgegeven. Er werden 2323 dode egels gemeld, waarbij in 2009 gevallen werd vermeld dat dit om een verkeersslachtoffer ging. Onder de waarnemingen werden ook (voet)sporen en uitwerpselen van egels ingevoerd. De egeltelling kwam op een hoogtepunt tijdens het jaarlijkse Egelweekend. In één weekend werden er maar liefst 2088 egels geteld. Een nieuw record voor het Egelweekend! Egels in de tuin kon men doorgeven via Jaarrond Tuintelling. Er werden 1385 egels in de tuin gemeld, voornamelijk in Friesland. Zuid-Holland en Noord-Brabant kwamen respectievelijk op de tweede en derde plaats. Buiten de tuin werden er 703 egels gemeld, waaronder 100 doodgereden egels.

Figuur 1. Verspreidingskaart van egelwaarnemingen uit 2019

De egel lijkt nog steeds over vrijwel heel Nederland voor te komen: van de Waddeneilanden tot het zuidelijkste puntje van Limburg. Als we naar de verspreidingskaart kijken van de waargenomen egels uit 2019 (zie figuur 1) vallen de steden direct op. Egels worden hier in relatief hoge dichtheden waargenomen. Dit kan opnieuw een aanwijzing zijn dat egels steeds meer te vinden zijn in stedelijk gebied en hier goed gedijen. Nóg een reden om in jouw buurt een egelsnelweg aan te leggen!


Ook gebieden waar weinig egels werden waargenomen vallen op, zoals delen van Flevoland en de Veluwe. In 2009 vielen deze gebieden om dezelfde redenen ook al op. Mogelijk speelt het biotoop (het landschap) hierbij een rol: egels lijken zich minder thuis te voelen in grootschalige agrarische landschappen (Flevoland) en uitgestrekte (naald)bossen (Veluwe). Het kan ook een waarnemerskwestie zijn. In deze uitgestrekte gebieden zijn nou eenmaal minder mensen te vinden, zeker ’s nachts. Dus ook minder mensen om de egels waar te nemen!

Egelwerkgroep Nederland wil iedereen bedanken die zijn of haar egelwaarneming heeft doorgegeven! Egels melden kan uiteraard nog steeds, onder andere via bit.do/meldeenegel!


Kommentare


hedgehog-child-1759006_1920.jpg
bottom of page