top of page

Egel DWHC speerpuntdier 2019!

Bijgewerkt op: 10 mei 2020

Naast dat de Zoogdiervereniging 2019 als Jaar van de Egel heeft uitgeroepen, is de egel, samen met de eekhoorn, het speerpuntdier 2019 van het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). Het DWHC roept daarom iedereen op om dode egels (die niet langer dan 24 uur dood zijn én niet langs of op een weg liggen) te melden zodat deze eventueel kunnen worden opgehaald voor onderzoek.

 

Het DWHC is een landelijk opererend expertisecentrum dat ziektes onder in het wild levende dieren in Nederland signaleert en onderzoekt. Zij werken onder andere nauw samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen University & Research (WUR).


Met de lancering van de egel als speerpuntdier wil het DWHC onderzoek doen om meer te weten te komen over de natuurlijke doodsoorzaak en ziektes onder egels en eekhoorns. Er is weinig bekend over ziektes onder egels omdat hier tot nu toe nauwelijks onderzoek naar is gedaan. Ook staat niet vast of ziektes van invloed zijn op populatieaantallen van de egel.


Hoe kun je meehelpen?

Wanneer je een egel vindt die vermoedelijk niet langer dan 24 uur dood is én niet langs of op een weg ligt, stel het dier dan veilig in de koeling (niet in een vriezer). Wanneer je de egel in de koeling legt, doe dit dan bij voorkeur met handschoenen aan. Doe het dode dier in een afsluitbare plastic zak en/of doos. Geef je melding vervolgens zo snel mogelijk door via https://www.dwhc.nl/meldingsformulier/. Deze melding komt terecht bij het DWHC. Zij komen de egel dan ophalen voor onderzoek. Meer informatie over het melden van dode egels bij het DWHC is te lezen op https://www.dwhc.nl/meldingsformulier/.


Wanneer de dode egel niet voor onderzoek in aanmerking komt, bijvoorbeeld omdat het dier al langer dan 24 uur dood is, meld deze dan hier. Voor meer informatie over deze reguliere meldingen, zie https://www.egelwerkgroep.com/post/egel-gezien-melden.Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
hedgehog-child-1759006_1920.jpg
bottom of page